Ik kijk en zie de toekomst in je ogen

Geen angst, 

zelfs niet wanneer je spreekt 

Over een virus dat de maalstroom

van het leven heeft herschreven

in tijd, 

geen tijd 

of eeuwigheid.

Je praat, lacht, ageert, omhelst

Alsof dagen en dingen 

Alleen in het ogenblik bestaan.

Het verdrijft soms de zorgen die

Met de cadans van het nieuws 

vreemd verstrengeld raken.

Je speelt en beweegt alsof

Je harmonieert met de natuur

Een schril contrast 

met de opgelegd opgeslotenen 

en hun beeldschermcultuur

Ik vraag me af

Is dit een straf

Van een wereld die is uitgebuit, 

uitgezogen 

en met verstikkende dampen 

werd omgeven

Kijkend naar mezelf zie ik 

Medeplichtigheid en een dans 

met de dood

Maar in jouw ogen zie ik leven

– Jos Reijnders

Geef een reactie