De ophokplicht gold tot voorheen
slechts voor pluimvee of varkens alleen
maar om lui te beletten
elkaar te besmetten
dreigt de kerker nu voor iedereen.

Met ramen en deuren op slot
onderga ik gelaten mijn lot
en verlaat ik mijn kot
wegens rondvliegend snot
geldt het anderhalfmetergebod.

Gekweld door perfide gedachten
zit menigeen dagen en nachten
achter grendel en slot
slechtgeluimd in zijn kot
koest de komst van GODOT af te wachten.

– Paul Vandermeersch