Is er werkelijk iemand
Die hier belang bij zal kunnen hebben
Of was dit de geheime passage
Van het klimaatakkoord

Of de club van rijke mensen
De club van 7
Die laatst bij elkaar zijn gekomen
Of de club van Rome

Laten we bidden
En zingen
Psalm 1 vers 3

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; ‘t gelukt hem, wat hij doet.

Nee, nooit zullen we sterven
Het zal een zwarte Sabbath zijn
Terwijl de Stalen Agent
Over ons waakt

Maar wie
Daadwerkelijk wie

Is nu de mol?

– Hoss Wilstra