In onze psychiatrische kliniek
zal naar aanleiding van
een beleidsdingetje – o
ja, mondiale coronaregels –
vooralsnog geen versoepeling
geïnitieerd worden als het gaat
om anderhalve meterdistantie.
Zowel in ruime als in engere zin.
Anderhalvemillimeterknuffelaars
noch de anderhalve kilometer-
idolaatfanaten in onze afgelegen
paviljoenen zijn hier bij gebaat.
Het management onderkent dit.
Alleen de schuchteren van aard
behouden hun houding onbevangen
en kunnen in paranoïde boogjes
om elkaar heen blijven lopen.
Dit geldt ook voor bezoek.

– D.J. Rodenburg