Melody Finlandia, for the earth

To you my earth, we suffer from corona
(voor jou, mijn aarde, wij lijden door corona)
And all the nations shiver now in fear
(en alle naties huiveren van angst)
But when the time comes that this plague is over
(Maar als de tijd komt dat deze plaag over zal zijn)
I hope we learned that we are really near.
(Hoop ik dat we geleerd hebben dat we dicht bij elkaar staan)
That we are all the same in all our longings
(dat we allemaal dezelfde verlangens hebben)
And that our future will be now and here.
(en dat de toekomst nu en hier is)

To you my earth, we suffer from corona
(voor jou, mijn aarde, wij lijden door corona)
With all the nations, we want far too much
(met alle naties willen we veel te veel)
We realize that there will be no freedom
(we realiseren ons dat er zo geen vrijheid is)
We have to stop abusing, now and here.
(we moeten ons misbruik stoppen, nu en hier)
to use your riches, with consideration
(en je rijkdommen met overleg gebruiken)
Unless we change that, we will live in fear.
(zolang we dat niet doen, zullen in angst leven)

To you my earth, we suffer from corona
(voor jou, mijn aarde, wij lijden door corona)
We all are loosing people that are dear
(we verliezen allemaal mensen die ons dierbaar zijn)
We understand this is your way of saying
(we begrijpen dat dit jouw manier is om te zeggen)
Change this abuse and do it now and here
(doe iets aan dat misbruik, doe het nu en hier)
This is your lesson to us, ‘stop abusing’
(dit is jouw les voor ons : stop het misbruik)
Unless we change that, we will live in fear.
(zolang we dat niet doen, leven we in angst)

To you my earth, we suffer from corona
(voor jou, mijn aarde, we lijden door corona)
The better days will come, I surely hope
(er zullen betere dagen komen, dat hoop ik vurig)
But first we must divide your rich resources
(maar eerst moeten we jouw rijke bronnen verdelen)
There is enough for all of us, we know.
(er is genoeg voor iedereen, dat weten we )
But first we must divide your rich resources,
(maar eerst moeten we jouw rijke bronnen verdelen)
And then you, earth, will shelter us, we know.
(dan zul je weer een schuilplaats voor ons zijn, dat weten we.)

– Eva van Baar