Met een lugubere variant
op postzegels verzamelen
streelt de laborant
langs zijn collectie moeilijk
uiterst moeilijk vergaarbare
virussen, al of niet
opgekweekte pandemiemormels –
zijn nagel tinkelt langs het rekje.
Het reageerbuispijpenorgelxylofoontje
helt soms vervaarlijk, meestal flauwtjes
zoals nu, handhaaft sneuvelvrij.
Pandemie en scherven afgewend.
De laborant scoort welverdiend
een latte macchiato in de bedrijfskantine.

– Dirk Rodenburg